Bouw Container Transferium Alblasserdam gestart

8A763D36-1DD0-4B14-9903-57F95FFF6E43

Deze maand is begonnen met de bouw van de kade van het Container Transferium Alblasserdam. Het gaat om een 30 meter naar achteren ingekaste kade van 255 meter lengte aan de rivier de Noord met daarachter een terminal van vier hectare op bedrijventerrein Nieuwland, nabij de A15. De verwachting is dat eind 2014 het nieuwe haventerrein aan terminal operator BCTN kan worden opgeleverd. Begin 2015 kan BCTN dan beginnen met de overslag van containers.

Het Container Transferium – dat de A15 jaarlijks van 200.000 TEU aan containers moet ontlasten – werd enkele jaren geleden aangekondigd. Toen ondertekenden het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Randstad Urgent, de Provincie Zuid-Holland, het Drechtstedenbestuur en het Havenbedrijf Rotterdam daarvoor een convenant. Exploitant BCTN en Havenbedrijf Rotterdam hebben vorig jaar een overeenkomst getekend voor de exploitatie van het Container Transferium Alblasserdam.

Omliggende terreinen
Voor de omliggende terreinen van circa zeven hectare is het Havenbedrijf nog in gesprek met diverse partijen maar zijn nog geen overeenkomsten gesloten. Het Havenbedrijf is met name geïnteresseerd in partijen uit de logistiek die het Container Transferium versterken. De omliggende terreinen worden onder andere aangeboden op www.portrealestate.com