UITDAGING HAVEN ROTTERDAM

Het is voor de haven van Rotterdam van essentieel belang dat zij competitief blijft. Dit betekent een soepele afhandeling aan de voorkant van de haven alsook een gestroomlijnd achterlandproces. De schaalvergroting van containerschepen lijkt niet te stoppen en zeehaventerminals hebben steeds meer te maken met grotere ‘call sizes’. Het afhandelen van grote hoeveelheden containers tegelijkertijd heeft grote gevolgen voor de operatie van zeehaventerminals.

Toename aantal TEU’s

Voor de komende decennia zijn in de havenvisie 2030 (Port Compass) van het Havenbedrijf Rotterdam diverse scenario’s doorberekend voor de groei van de containeroverslag op de Maasvlakte. Alle scenario’s voorspellen een groei van het aantal containers. De containerterminals op de Maasvlakte liggen dichtbij zee en hebben een grote diepgang waardoor de grootste containerschepen Rotterdam kunnen aandoen.

Congestie

De A15 tussen Rozenburg en Ridderkerk staat trouw hoog genoteerd in de landelijke file- toptien. Ondanks de wegverbredingen blijft dit een van de drukste snelwegen in Nederland. Met name in de ochtend- en avondspits loopt het wegverkeer van en naar de Maasvlakte aanzienlijke vertragingen op. De toename van het aantal TEU’s betekent extra filedrukte.

Modal split

In 2012 werden 2,2 miljoen containers per truck van en naar het achterland vervoerd. Dit staat gelijk aan een aandeel van 45 procent in de modal split. De zeehaventerminals hebben zich gecommitteerd aan een hoger aandeel van de binnenvaart in de modal split per 2035. In dat jaar mag nog maar 35 procent van de containers per truck van en naar het achterland vervoerd worden. Dit betekent een forse modal shift.

Letter of support

Het Container Transferium is een van de ruim dertig projecten van het kabinetsprogramma Randstad Urgent. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft met de partijen APL, APM Terminals, ECT, Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk Line, MOL en Rotterdam World Gateway een zogenoemde ‘Letter of Support’ ondertekend, waarin genoemde partijen het principe van het Container Transferium onderschrijven en het concept ondersteunen.